Giới thiệu hội nghị

Thông báo số 1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN 2

“Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 05-06 tháng 06 năm 2020, Cần Thơ, Việt Nam

Hội Nghị Khoa Học Nông Nghiệp Quốc Tế lần 2 với chủ đề “Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu” sẽ được tổ chức tại trường Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, Việt Nam từ ngày 05 - 06 tháng 06 năm 2020.

Biến đổi khí hậu liên quan đến các vấn đề an ninh lương thực và ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng và cấp bách hơn. Điều này đặt ra yêu cầu nông nghiệp Việt Nam và thế giới phải phát triển thích ứng. Do vậy, kiến thức và thực tiễn về phát triển nông nghiệp bền vững ứng dụng các công nghệ mới, sáng tạo và hiệu quả để thích ứng với biến đổi khí hậu là rất cần thiết cho phát triển nông nghiệp hiện đại.

Hội nghị Khoa học Nông nghiệp Quốc tế lần 2 năm 2020 được tổ chức hai năm một lần nhằm chia sẽ và phổ biến kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới, đồng thời đề xuất định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo. Đây là diễn đàn khoa học uy tín để các nhà nghiên cứu từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu cũng như sinh viên và giảng viên từ các trường đại học trong và ngoài nước trình bày, trao đổi và thảo luận về các kết quả nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Đồng thời, hội nghị cũng là nơi triển lãm và giới thiệu các sản phẩm, thiết bị nghiên cứu, dịch vụ, ý tưởng khoa học, mô hình phát triển và công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

* Chuyên đề:

- Khoa học Cây Trồng và Bảo vệ thực vật

- Khoa học Chăn Nuôi và Thú Y.

- Khoa học Công Nghệ Thực Phẩm và Công nghệ sau thu hoạch

- Khoa học Đất, Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

* Hình thức trình bày:

- Báo cáo bằng thuyết trình tại hội trường (Oral): được tuyển chọn từ các báo cáo đăng ký tham gia Hội nghị bởi hội đồng khoa học của hội nghị.

- Báo cáo bằng hình thức trưng bày gồm áp phích (Poster) và triễn lãm sản phẩm, mô hình: tất cả các báo cáo đăng ký tham gia Hội nghị.

* Ngôn ngữ:

Ngôn ngữ sử dụng chính cho các báo cáo trong hội nghị (Oral; Poster và fulltext) là tiếng Anh.

Ban tổ chức hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, sinh viên và giảng viên nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường viết bài tham dự hội nghị.

THỜI GIAN TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI NGHỊ

- Nhận Tóm tắt và Abstract: đến hết ngày 15/12/2019

- Nhận toàn văn (fulltext): đến hết ngày 15/02/2020.

- Đăng ký tham dự hội nghị: đến hết ngày 04/06/2020.

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI NGHỊ

Văn phòng Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ.  Khu II – ĐHCT, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: (02923) 383116; mobile: 0918 003 719 (Ô. Lê Minh Tường);            Fax: (02923) 3830 814; E-mail: lmtuong@ctu.edu.vn